tarmfloraEn kalori – ikke bare en kalori

«Det sunne måltid» er et prosjekt som har pågått mellom 2010 og 2013 hvor Nofima, NIFES og NMBU har vært prosjektpartnere. De har sammenlignet 3 ulike måltider i forhold til vektøkning hos mus. Resultatene er meget interessante og beviser langt på vei at en kalori ikke bare er en kalori, men at sammensetning av måltidet er av betydning for både vekt og helse. Fortsett å lese En kalori – ikke bare en kalori