Kildehenvisninger

Her er hovedkildene ernæringsportalen bruker.  Spesifikke kilder, som vitenskapelige artikler er ikke listet opp her, men referert til i det enkelte innlegg.

Bøker:

Drevon CA, Blomhoff R. Mat og medisin. Lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utg. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget; 2012.

Frayn KN. Metabolic Regulation. A Human Perspective. Third edition. West Sussex: Wiley-Blackwell; 2010.

Harvey R, Ferrier D. Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry. 5th edition. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business; 2011.

Mahan LK, Escott-Stump S. Krause’s Food & Nutrition Therapy. 12th edition. Missouri: Saunders Elsevier; 2008.

Pedersen J, Hjartåker A, Anderssen S. Grunnleggende ernæringslære. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS; 2009.

Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG. Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. 2. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 2006.

Publikasjoner:

Helsedirektoratet. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Oslo: Helsedirektoratet; 2014.

Helsedirektoratet. Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012.

Helsedirektoratet. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Oslo: Helsedirektoratet; 2011.

Nordisk ministerråd. Nordic Nutrition Recommendations (NNR 2012); 2012.

Programvare:

Matportalen. Kostberegningsprogrammet, Mat på data (5.1). Tilgjengelig på: http://www.matportalen.no/verktoy/mat_pa_data/

Nettsider:

www.dagensmedisin.no

www.helsebiblioteket.no

www.medlineplus.com

www.ntfe.no

www.pubmed.com

www.tidsskriftet.no

Bilder:

http://www.shutterstock.com/

Friskere med mat