Alle innlegg av Stina Johnson

Stina er fagansvarlig for Seniorernæring. Hun har ansvaret for alt faglig innhold og moderator for diskusjonsforumet på denne portalen. Hun jobber i tillegg som ernæringsfysiolog ved et rehabiliteringssenter på Østlandsområdet, hvor hun holder kurs og gir individuell ernæringsveiledning. Stina har en bachelorgrad (3 år) i ernæringsfysiologi.