dagslys serotonin

Vitamin D tilskudd, en kur mot depresjon?

Vitamin D er involvert i mange hjerneprosesser, herunder å ha en regulerende rolle i nervesystemet og påvirkning på generell utvikling av hjernen. Disse kjente funksjonene har reist spørsmål om mangel på vitamin D kan være assosiert med depresjon.

I følge WHO, er det på verdensbasis over 350 millioner mennesker som lider av depresjon, den største enkeltårsaken til funksjonssvikt verden over og en sykdom som ofte behandles med antidepressiva (1).

Vitamin D like bra som antidepressiva?

Nylig ble det publisert en systematisk oversiktsartikkel og meta-analyse som så på sammenhengen mellom tilskudd av vitamin D og depresjon (2). Frem til nå har bruken av vitamin D-tilskudd ved depresjon vært kontroversiell. Biologiske svakheter i primærstudier er en mulig årsak til at  meta-analyser av vitamin D ikke har klart å påvise effekt. Den nylig publiserte studien av vitamin D og depresjon sammenlignet derfor studier både med og uten biologiske feil.

Når de sammenlignet studiene med biologiske feil viste det seg at tilskudd av vitamin D hadde forverrende effekt på depresjon. Saken viste seg deriomot å være en helt annen når de sammenlignet studier uten biologiske feil. Denne meta-analysen viste nemlig at personer med depresjon og lavt nivå av vitamin D hadde signifikant bedring av depresjon ved inntak av minst 20 µg (mikrogram) vitamin D. Faktisk var effekten sammenlignbar med effekten av antidepressiva. Desto mer grunn til å ta din daglig dose tran altså!

Ta deg en tur ut i solen

Nå som vi går mot sommer og solen står høyt på himmelen, kan du regelrett slikke i deg vitamin D ved å ta deg en tur ut i godværet. Er du lys i huden vil 10 små minutter med soleksponering uten solkrem gi deg D vitamin tilsvarende en kvart flaske tran!

Kilder

  1. World Health Organization (WHO). Depression. [Hentet 2014-05-26]. Tilgjengelig fra: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/
  2. Spedding S. Vitamin D and Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis Comparing Studies with and without Biological Flaws. Nutrients. Apr 2014; 6(4): 1501–1518.

 

Legg inn en kommentar