Spis frokost som en konge!

Har du hørt uttrykket: «Spis frokost som en konge, lunsj som en prins og middag som en fattigmann»? Vel, det viser seg at det er noe i dette, både når det kommer til vekt, metabolsk syndrom, insulinresistens og blodtrykk.

Mindre insulinresistens med tidlig hovedmåltid

I følge en spansk studie, utført på 420 overvektige individer (49,5 % kvinner), som fulgte et 20 ukers diettprogram, gikk deltakerne mest ned i vekt hvis de spiste hovedmåltidet sitt tidlig på dagen (1).  Deltakerne som spiste hovedmåltidet sent på dagen gikk ikke bare mindre ned i vekt, de hadde også høyere forekomst av insulinresistens enn «tidligspiserne».

Insulinresistens er forbundet med utvikling av diabetes type 2 som igjen gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer.  Med andre ord kan det tyde på at å spise hovedmåltidet tidligere på dagen kan redusere risikoen for disse livsstilssykdommene.

Lavere blodtrykk med kaloririk frokost

En annen studie så på sammenhengen mellom tidspunkt for kaloriinntak og blodtrykk (2). Studien som inkluderte 517 menn og 635 kvinner, viste at gruppen som spiste mest kalorier til frokost hadde 30 % lavere odds for hypertensjon (høyt blodtrykk) enn de som spiste minst kalorier til frokost. Større energiinntak sent på kvelden var ikke bare assosiert med høyere forekomst av hypertensjon, men også større økning i blodtrykket.

Hypertensjon er som kjent en av hovedårsakene til hjerte- og karsykdommer.

Ned i vekt med stor frokost

En tredje studie delte overvektige/fete kvinner med metabolsk syndrom inn i to grupper, en frokostgruppe og en middagsgruppe (3).  Begge grupper skulle spise 1400 kcal pr dag i 12 uker. De hadde altså helt likt kaloriinntak, men forskjellen lå i kalorifordelingen pr måltid.

Frokostgruppen skulle spise 700 kcal til frokost, 500 kcal til lunsj og 200 kcal til middag. Middagsgruppen skulle spise 200 kcal til frokost, 500 kcal til lunsj og 700 kcal til middag.

Etter 12 uker så man at de som spiste stor frokost og liten middag i snitt hadde gått ned 8,7 kilo i vekt og 8,5 cm rundt midjen. De som spiste stor middag hadde på sin side ikke gått ned mer enn 3,6 kilo i vekt og 3,9 cm rundt midjen.

Mindre sulten og gunstigere fettprofil

Hos frokostgruppen, ble det ble målt lavere nivåer av det appetittstimulerende hormonet Ghrelin, noe som stemte godt overens med rapporteringer om mindre sultfølelse hos denne gruppen.

Det ble også målt lavere nivåer av fastende glukose og insulin i frokostgruppen, sammenlignet med middagsgruppen. Gjennomsnittlig nivå av triglyserider (fettstoffer) ble redusert med 33,6 % i frokostgruppen, mens det i middagsgruppen økte med 14,6 %!

Konklusjon

Med andre ord er det kanskje ikke så dumt å spise som en konge til frokost og som en fattigmann til middag. I alle fall hvis ønsket er å gå ned i vekt, minske faren for metabolsk syndrom og insulinresistens og få lavere blodtrykk.

God frokost!

Kilder

  1. Garaulet M, Gómez-Abellán P, Alburquerque-Béjar JJ, Lee YC, Ordovás JM, Scheer FA. Timing of food intake predicts weight loss effectiveness. Int J Obes (Lond). 2013 Apr;37(4):604-11.
  2. Almoosawi S, Prynne CJ, Hardy R, Stephen AM. Time-of-day of energy intake: association with hypertension and blood pressure 10 years later in the 1964 British Birth Cohort.  J Hypertens. 2013 May;31(5):882-92.
  3. Jakubowicz D, Barnea M, Wainstein J, Froy O. High Caloric intake at breakfast vs. dinner differentially influences weight loss of overweight and obese women. Obesity (Silver Spring). 2013 Dec;21(12):2504-12.

2 tanker om “Spis frokost som en konge!”

Legg inn en kommentar