Mage/tarm

En stor del av livet vårt består i å spise mat. Tilstander og sykelige forandringer i mage/tarm systemet kan derfor være veldig plagsomt og matvarer som tidligere var uproblematisk å spise, kan plutselig gi deg problemer.

Tarmflora og immunsystem

Før fødselen er den menneskelige magetarmkanalen steril. Mikrobiell kolonisering begynner umiddelbart etter fødselen. Ved 12 til 24 måneders alder er etableringen av bakterier fullstendig og tarmfloraen ligner den voksne i antall og sammensetning. Når tarmfloraen først er etablert er den relativt stabil gjennom hele livet og dermed vanskelig å endre på permanent basis. Opptil 500 arter av bakterier kan finnes i tarmen hos voksne mennesker og den er anslått til å romme ca. 1014 levedyktige bakterier. Dette tilsvarer 10 ganger det totale antall celler i hele kroppen.

Utviklingen av immunsystemet vårt styres i stor grad av tarmen og en stor del av immunforsvaret vårt finnes i og rundt tarmen. Kroppens immunsystem har en sentral rolle ved inflammatorisk tarmsykdom. Mye taler derfor for at også tarmfloraen spiller en rolle i forhold til disponering for og eventuelt forverring av inflammatoriske mage- og tarmsykdommer (IBD) (1).

Inflammatorisk tarm sykdom (IBD)

IBD står for den engelske betegnelsen Inflammatory Bowel Disease. Dette er en fellesbetegnelse på to sykdommer som har mange likhetstrekk og som kan være vanskelige å skille; Morbus Crohn (Crohn’s disease/CD) og Ulcerøs Kolitt (Ulcerative Colitis/UC). Du kan lese mer om Morbus Crohn og kosthold her og om Ulcerøs Kolitt og kosthold her.

Irritabel tarm syndrom (IBS)

Må ikke forveksles med Inflammatorisk tarm sykdom. IBS er ingen sykdom, men en ufarlig, men plagsom tilstand i tarmen. Du kan lese mer om irritabel tarm og kostråd her.

Kilder

  1. DuPont AW, DuPont HL. The intestinal microbiota and chronic disorders of the gut. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2011 Aug 16;8(9):523-31.

Legg inn en kommentar