Kaffe mot Alzheimer

Kaffe mot Alzheimer

Å drikke 3-5 kopper kaffe per dag kan bidra til å beskytte mot Alzheimers sykdom i følge forskning fremhevet i en delrapport fra Alzheimer Europe. Forskningen ble publisert av Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC), en non-profit organisasjon viet til studier og vitenskap relatert til kaffe og helse.

Økende antall eldre = mer Alzheimer

Antallet mennesker i Europa over 65 år er spådd å stige fra 15,4 % av befolkningen til 22,4 % i 2025, og med en aldrende befolkning er nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers av økende bekymring. Alzheimers sykdom rammer en av tjue personer over 65 år, noe som innebærer 26 millioner rammede på verdensbasis.

Nyere vitenskapelige bevis knytter regelmessig, moderat kaffeinntak med en mulig redusert risiko for å utvikle Alzheimers sykdom. En oversikt over denne forskningen og andre viktige funn ble presentert under et satellitt symposium i Alzheimer Europes årlige kongress 2014.

Middelhavsdiett og kaffe

Delrapporten fra dette symposiet understreker rollen ernæring kan spille for å bevare kognitiv funksjon, spesielt i preklinisk fase av Alzheimer, før symptomene på demens oppstår.

grønnsaker olivenolje Alzheimer
Middelhavsdiett er vist å være gunstig for å forebygge Alzheimer. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com

Rapporten peker på at en middelhavsdiett, som består av fisk, fersk frukt og grønnsaker, olivenolje og rødvin, har vært assosiert med en redusert risiko for utvikling av Alzheimers sykdom. Forskning viser at forbindelsene som kalles polyfenoler er ansvarlig for den beskyttende virkningen. Disse stoffene finnes også rikelig av i kaffe.

20 % lavere risiko for Alzheimer

Epidemiologiske studier har funnet at regelmessig, livslangt moderat kaffeinntak er assosiert med en redusert risiko for å utvikle Alzheimers sykdom. Funn tyder på at kaffedrikkere kan redusere risikoen for å utvikle sykdommen med opptil 20 %.

Koffein og polyfenoler beskytter hjernen

Delrapporten utforsker hvilke forbindelser i kaffe som kan være ansvarlige for den beskyttende effekten. Koffein og polyfenoler ble identifisert som sentrale kandidater i denne sammenheng.

Kaffe Alzheimer
3-5 kopper kaffe pr dag kan beskytte mot Alzheimer. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com

Koffein bidrar til å hindre dannelsen av amyloid plakk og nevrofibrillære floker i hjernen – to av forandringene man ser ved Alzheimers sykdom. I tillegg til dette, reduserer både koffein og polyfenoler betennelse og forringelse av hjernecellene – spesielt i hippocampus og cortex, områder av hjernen som er involvert i minnet.

Dr. Arfram Ikram, en assisterende professor i nevroepidemiologi ved Erasmus Medical Centre i Rotterdam, presenterte sine funn på symposiet. Han kommenterte (oversatt):

«Flertallet av epidemiologiske studier utført på mennesker tyder på at regelmessig kaffeinntak gjennom livet er assosiert med en redusert risiko for å utvikle Alzheimers sykdom, med en optimal beskyttende effekt som oppstår med 3-5 kopper kaffe per dag.»

Dr. Iva Holmerova, nestleder for Alzheimer Europe, kommenterte (oversatt):

«Funnene presentert i denne rapporten er svært oppmuntrende og hjelper til å utvikle vår forståelse av hvilken rolle ernæring kan spille i beskyttelsen mot Alzheimers sykdom. Kaffe er en veldig populær drikk som nytes av millioner av mennesker rundt om i verden, og jeg er glad for å vite at moderat, livslangt forbruk kan ha en gunstig effekt på utviklingen av Alzheimers sykdom.»

Kilde

Medical News Today

Legg inn en kommentar