Kognitiv funksjon

Demens – måltid og atmosfære

Ved demens blir hverdagslige ting vanskeligere og matinntaket som jo er en viktig del av hverdagen påvirkes i stor grad. Som pårørende er det flere ting du kan bidra med for å gjøre måltidene enklere for den rammede.

Alzheimer – vanligste form for demens

Demens er en fellesbetegnelse for sykelige forandringer i hjernen hvor man gradvis mister intellektuelle funksjoner. Den vanligste formen for demens er Alzheimers sykdom (1).

Demens kommer snikende og opptrer oftest etter 65 års alder med økt forekomst ettersom man blir eldre. Nesten 80 % av alle som bor på sykehjem har demens, og sykdommen er den hyppigste årsaken til innleggelse i sykehjem.

Å leve med demens

Demens er en stor påkjenning, både for den rammede og nær familie. Etter at sykdommen kommer snikende bor man gjerne hjemme i flere år før man kommer på sykehjem. Som følge av den kognitive svikten blir det vanskeligere å ivareta god ernæring og du som pårørende blir en viktigere brikke i de daglige gjøremål.

Demens og ernæring

Alderdom i seg selv fører ofte til redusert tørste- og sultfølelse samt at man raskere blir mett. Har man i tillegg demens er det flere faktorer som kan lede til dårlig ernæring.

Den kognitive svikten gir utslag på flere måter:

 • Man ser ikke lenger konsekvensene av valgene man tar.
 • Overbevisning om at man nettopp har spist til tross for at man ikke har det.
 • Man kan få problemer med å spise selv. Forstår ikke hvordan man skal bruke bestikk etc.
 • Man har vansker med å uttrykke seg, slik at man ikke får sagt fra om man er sulten.
 • Man kan gjemme maten, slik at pårørende tror han/hun har spist.
 • Redusert oppmerksomhetsevne. For eksempel vil mange og unødvendige gjenstander på bordet kunne føre til forvirring og lavere matinntak. Selv en serviett vil kunne ødelegge et måltid.
 • Man har vansker med å forstå kroppens signaler og oppfatter derfor ikke sin egen vektnedgang.

For deg som omsorgsperson er det viktig å:

 • Servere kjent og tradisjonell mat. Dette kan bidra til gjenkjennelse og trivsel.
 • Unngå rot og unødvendige gjenstander på bordet. Spisebordets utseende er viktig for matinntaket.
 • Bruke ensfarget duk, da mønster kan forstyrre.
 • Bruke redskaper (eks. kaffekopp) som den demente er vant med.
 • Ha en rolig atmosfære under måltid.
 • Følge med under måltidet. Blir maten spist?
 • Passe på at nattfasten ikke blir lenger enn 11-12 timer.
 • Ha faste rutiner ved måltidene.
 • Ha faste tider for måltidene
 • Følge jevnlig med på vektutvikling.

En studie utført av Wong og medarbeidere viser at beroligende musikk under måltidene kan øke matinntaket (2). Det kan være verdt et forsøk.

Musikk er også vist å ha andre gode effekter ved demens.

Kilder

 1. Fakta om demens [Internett]? Nasjonalforeningen for folkehelsen; 2014 [hentet 2014-10-20]. Tilgjengelig fra: http://www.nasjonalforeningen.no/no/demens/Om_demens/
 2. Wong A, Burford S, Wyles CL, Mundy H, Sainsbury R. Evaluation of strategies to improve nutrition in people with dementia in an assessment unit. J Nutr Health Aging. 2008 May;12(5):309-12.

Legg inn en kommentar